CO2 reductie

Om in kaart te brengen waar reductie mogelijk is, is besloten om de energiestromen te inventariseren door het samenstellen van een CO2-footprint. Veko meet haar verbruikt per medewerker. Het basisjaar is 2013. Het verbruik in 2013 per medewerker was 5,32 ton CO2. In 2017 is dit gereduceerd naar 3,75 ton CO2 per medewerker. Een reductie van maar liefst 33,75%. Verder reductie verwachten we te realiseren door ook het tweede pand van zonnepanelen te voorzien.

 

 

Voor alle bedrijven, organisaties en instellingen is het belangrijk om actief bij te dragen aan het terugdringen van het broeikasgaseffect. Het maatschappelijk belang om zuinig om te gaan met energie, en het verminderen van de CO2-uitstoot in het bijzonder, is groot. De Carbon Footprint over het jaar 2017 is gereed. De CO2-uitstoot van Veko wordt bepaald op basis van het direct en indirect gebruik maken van fossiele brandstoffen. Door dit jaarlijks te herhalen wordt zichtbaar of de maatregelen die worden getroffen om de uitstoot te beperken effectief zijn.

 

Uitgebreide rapportage uitstoot CO2 over 2017.

 

>

+