+31 224 273 273
Laatst bijgewerkt op 5 december 2019

 

Wie verzamelt of verwerkt uw persoonsgegevens?

Veko Lightsystems International BV ("Veko" of "wij"), gevestigd aan de Witte Paal 38 in Schagen (NH - Nederland), zijn verantwoordelijk voor alle persoonsgegevens die worden verzameld via de website www.veko.com en gerelateerde Veko websites of door aanschaf van onze producten, door gebruikmaking van onze tools en diensten, bij het opvragen van informatie, samples of documentatie of bij het abonneren op onze nieuwsbrieven.

 

Contactgegevens

Veko Lightsystems International BV

www.veko.com

+31 224 273 273

 

Mevrouw I. Hessels is de Functionaris Gegevensbescherming van Veko Lightsystems International BV.

Zij is te bereiken via yourprivacy@veko.com.

 

Wij respecteren uw privacy en nemen de bescherming van uw privacy dan ook serieus. Deze Privacyverklaring heeft als doel u een duidelijk beeld te geven van hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken, onze inzet om uw persoonsgegevens te beschermen, de rechten die u heeft en de mogelijkheden om controle uit te oefenen over uw gegevens, en de bescherming van uw privacy. In dit privacyverklaring vindt u onder meer de volgende informatie:

 • Persoonsgegevens die wij verwerken
 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
 • Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren
 • Informatie over het delen van persoonsgegevens met derden
 • Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
 • Informatie over hoe u, uw gegevens kunt inzien, laten aanpassen of verwijderen
 • Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam en geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door uw functie aan te geven of uw productinteresse kenbaar te maken. Dit kan door u aangegeven zijn via de website, in correspondentie of telefonisch.
 • Internetbrowser en apparaattype.

Een aantal persoonsgegevens worden op de website als een verplicht veld (aangegeven met een asterisk [*] ). Deze verplichte informatie is nodig om de gevraagde diensten te kunnen bieden, zoals het verzenden van een productsample of offerte.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van een productsample of offerte.
 • Verzenden van onze nieuwsbrief.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Uw sollicitatie goed te kunnen verwerken. 

 

Hoe lang wij de persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor persoonsgegevens:

 • Nieuwsbrieven: bij het uitschrijven van een nieuwsbrief zullen uw gegevens gerelateerd aan deze nieuwsbrief uiterlijk binnen twee weken, na een opt-out, worden verwijderd.
 • Bij een informatieverzoek, offerte- of brochure-aanvraag zullen uw gegevens niet langer dan zeven jaar bewaard worden.
 • Bij een sollicitatie worden uw gegevens maximaal zes maanden bewaard.
 • Indien er een relatie ontstaat, door bijvoorbeeld de afname van een product of productsample zullen de gegevens voor de duur van de relatie plus maximaal zeven jaar na beëindiging van de relatie bewaard worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Derden partijen en doel van de gegevensdeling:

 • Deling met in opdracht werkende marketing- en reclamebureau(s) met als doel; mailingen te verzorgen, de website(s) te verbeteren (o.a. ter controle en verbetering van formulieren op de website). Tevens zullen deze verwerkende partij(en) toegang hebben tot de Google Analytics data van onze website, dit ter verbetering van de gebruikerservaring en conversieregistratie binnen de website.
 • Opname van gegevens in ons (online) CRM pakket met als doel u de gewenste materialen te kunnen sturen zoals productsamples of offertes, u onze nieuwsbrief te kunnen sturen, u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten, of om goederen en diensten bij u af te leveren.

 

Cookies die wij gebruiken

Op onze website gebruiken we zowel technische functionele cookies als cookies voor analytics registratie en marketingdoeleinden. Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die we gebruiken. Als u uw cookievoorkeuren wilt wijzigen, kunt u dit doen via het item 'Cookie-instellingen' onderaan onze website.

 

Strictly necessary:

__cf_bm .vimeo.com 30 minutes This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website.
JSESSIONID .nr-data.net Session General purpose platform session cookie, used by sites written in JSP. Usually used to maintain an anonymous user session by the server.
li_gc .linkedin.com 6 months Used to store guest consent to the use of cookies for non-essential purposes
AnalyticsSyncHistory .linkedin.com 1 month Used to store information about the time a sync with the lms_analytics cookie took place for users in the Designated Countries

 

Performance cookies:

_ga_SWHKRZB7TC .veko.com 1 year 1 month This cookie is used by Google Analytics to persist session state.
_gat .veko.com 53 seconds This cookie name is associated with Google Universal Analytics, according to documentation it is used to throttle the request rate - limiting the collection of data on high traffic sites.
_ga .veko.com 1 year 1 month This cookie name is associated with Google Universal Analytics - which is a significant update to Google's more commonly used analytics service. This cookie is used to distinguish unique users by assigning a randomly generated number as a client identifier. It is included in each page request in a site and used to calculate visitor, session and campaign data for the sites analytics reports.
_gid .veko.com 1 day This cookie is set by Google Analytics. It stores and update a unique value for each page visited and is used to count and track pageviews.

 

Targeting:

test_cookie .doubleclick.net 15 minutes This cookie is set by DoubleClick (which is owned by Google) to determine if the website visitor's browser supports cookies.
UserMatchHistory .linkedin.com 1 month This cookie is used to track visitors so that more relevant ads can be presented based on the visitor's preferences.
lidc .linkedin.com 1 day This is a Microsoft MSN 1st party cookie that ensures the proper functioning of this website.
YSC .youtube.com Session This cookie is set by YouTube to track views of embedded videos.
bcookie .linkedin.com 1 year This is a Microsoft MSN 1st party cookie for sharing the content of the website via social media.
_gcl_au .veko.com 3 months Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services
IDE .doubleclick.net 1 year This cookie is set by Doubleclick and carries out information about how the end user uses the website and any advertising that the end user may have seen before visiting the said website.
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 6 months This cookie is set by Youtube to keep track of user preferences for Youtube videos embedded in sites;it can also determine whether the website visitor is using the new or old version of the Youtube interface.
bscookie .www.linkedin.com 1 year Used by the social networking service, LinkedIn, for tracking the use of embedded services.

 

Functionality:

vuid .vimeo.com 1 year 1 month These cookies are used by the Vimeo video player on websites.
apbct_timestamp www.veko.com Session CleanTalk–Used to prevent spam on our comments and forms and acts as a complete anti-spam solution and firewall for this site.
apbct_cookies_test www.veko.com Session Used to check if cookies can be placed.

 

Unclassified:

_hjSession_3701263 .veko.com 30 minutes  
ct_event_token www.veko.com Session  
ct_pointer_data www.veko.com Session  
ct_timezone www.veko.com Session  
content www.veko.com Session  
apbct_prev_referer www.veko.com Session  
ct_visible_fields_count www.veko.com Session  
_hjSessionUser_3701263 .veko.com 1 year  
ct_checkjs www.veko.com Session  
li_sugr .linkedin.com 3 months  
[abcdef0123456789]{32} www.veko.com Session  
ct_visible_fields www.veko.com Session  
ct_ps_timestamp www.veko.com Session  
ct_fkp_timestamp www.veko.com Session

 

Google Analytics

De Analytics cookies die wij gebruiken zijn van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Voor een juiste verwerking, conform de privacy wetgeving, hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Binnen Google Analytics hebben wij de IP-adressen laten anonimiseren en is het gegevens delen met Google uitgezet. Tevens wordt er geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, waar wij over beschikken, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar yourprivacy@veko.com.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onleesbaar. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice (+31 224 273 273) of via yourprivacy@veko.com.

 

Wijzigingen in Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring te wijzigen. Aan de hierboven genoemde datum kunt u zien wanneer de laatste wijzigingen zijn doorgevoerd. Wij raden u aan onze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen.