+31 224 273 273

De CO2-carbon footprint geeft onze uitstoot weer voor scope 1, 2 en 3. Dit betekent dat er alleen gekeken wordt naar de uitstoot van onze panden en medewerkers.

 

Wat doen we om de CO2-uitstoot te verminderen?

Ons bedrijfspand is voorzien van 770 zonnepanelen. Daarnaast bestaat ons energiezuinig wagenpark volledig uit hybride auto’s.

Er is een daling te zien in het aantal reisbewegingen met de auto. Ons reisverkeer per auto is beperkt, doordat onze verschillende verkooplocaties dichtbij onze klanten liggen. Ook vinden veel overleggen plaats via telefoon en videoconferentie.

 

Ten opzichte van vorig jaar is het energieverbruik gestegen, dit komt door de schaarste van de vlamboogdetectie voor de zonnepanelen van Witte Paal 7. 

 

Naast inzicht in de uitstoot is het voor ons als bedrijf belangrijk om continu aandacht te besteden aan de uitstoot en zijn we continu bezig met reductiemogelijkheden. Bij ons staat duurzaamheid en continue verbetering hoog op de agenda.

 

 

CO2 Footprint 2023   Veko