Carbon footprint 2022

De carbon footprint geeft onze uitstoot weer voor scope 1, 2 en 3. Dit betekent dat er alleen gekeken wordt naar de uitstoot van ons pand en onze medewerkers. Dit overzicht is verplicht om te hebben als je werkt met partijen (aannemers) die op trede 5 van de Co2-Prestatieladder staan. In vergelijking met vorig jaar zijn de kilometers en reisbewegingen gestegen. Dit heeft uiteraard te maken met het eindigen van de coronamaatregelen. Het energieverbruik staat op nul omdat Veko alleen gebruik maakt van groene stroom. Naast inzicht in de uitstoot, is het belangrijk als bedrijf continue aandacht te hebben voor de uitstoot en te zoeken naar reductiemogelijkheden.