Veko20190927 039

De subsidiepot van de regeling ‘stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties’ raakt dit kalenderjaar niet leeg.

Met de subsidie kunnen sportaccommodaties onder meer LED-verlichting plaatsen. Veko heeft voor sporthallen speciale 'ballproof' LED-verlichting en voor zwembaden chloorbestendige verlichting. Er is momenteel nog 65 miljoen beschikbaar.

Het is ook mogelijk om subsidie aan te vragen voor investeringen gedaan in 2019.

 

 

 

Voor het kalenderjaar 2020 is er 87 miljoen euro budget beschikbaar voor de subsidieregeling. Het budget wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen. De regeling subsidieert 20 procent van de kosten van de activiteiten inclusief btw. Per organisatie geldt een maximumsubsidiebedrag van 2,5 miljoen euro per kalenderjaar. Men mag meerdere aanvragen indienen. Voor energiebesparende maatregelen, activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren en circulaire maatregelen, kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 10 procent van de kosten, inclusief btw.

 

Nog 65 miljoen beschikbaar
Aan het einde van het eerste kwartaal was er voor 12 miljoen euro subsidie aangevraagd. Aan het einde van het tweede kwartaal, per eind juni, staat de teller op 22 miljoen euro.Daarmee lijkt de kans nihil dat de subsidiepot in 2020 uitgeput raakt. Per maand is er tot op heden gemiddeld zo'n 3,7 miljoen euro subsidie aangevraagd. Gaat het aantal aanvragen in het huidige tempo door, dan wordt er dit kalenderjaar voor zo'n 44 miljoen euro subsidie aangevraagd en blijft grofweg de helft van het subsidiebudget over.

 

Lees meer over deze regeling.

 

>

+