Veko20190927 039

Het coronavirus breidt zich uit en ook wij hebben verdere maatregelen genomen. Om verspreiding te voorkomen, houden wij onze afdelingen strikt gescheiden. Pauze wordt met niet meer dan 4 personen tegelijk gehouden. Onze accountmanagers reizen alleen indien strikt noodzakelijk en komen niet meer op onze rayonkantoren maar werken vanuit huis. Voor u betekent dit dat wij soms wat langzamer reageren dan u van ons gewend bent. Ook laten wij een aantal mensen thuiswerken zodat de key-posities zoveel mogelijk bezet blijven, mocht er een verdere uitbraak ontstaan.

 

 

Productie intact

Door deze maatregelen kunnen wij op dit moment de productie intact houden, de orders uitleveren en op het project monteren, zolang dit nog kan. Aan het materiaal ligt het bij ons op dit moment niet, wij hebben vroegtijdig maatregelen genomen om deze situatie op te vangen. Wellicht dat dit in de toekomst met vertraging gepaard kan gaan, maar we doen ons uiterste best om dit te voorkomen. Vertraging is op dit moment bij Veko echter niet aan de orde. 

 

Wat te doen als uw project stil komt te liggen?

Het kan gebeuren dat uw project onverhoopt stil komt te liggen omdat de keten door wie dan ook onderbroken wordt. Dat is overmacht en daar hebben wij natuurlijk begrip voor. Wanneer dit gebeurt, neemt u dan direct contact met uw accountmanager en bepaal welk scenario bij u van toepassing is.

 

1.       Productie en levering uitstellen

Wanneer u uw opdracht tot nader order wilt uitstellen dan kan dit eventueel. Echter, dient u er wel rekening mee te houden dat wij ook na 6 april volgepland zijn met productie en montage en dus een nieuwe leverweek volgens uw wens niet kunnen garanderen. Wij kunnen de productie en montage bij uitstel opnieuw inplannen zodra u meer weet. Wij zullen er alles aan doen om snel te produceren en te monteren, maar u dient bij uitstel rekening te houden met een eventuele wachttijd. Het is dus zaak om op kortst mogelijke termijn uw wensen kenbaar te maken ten aanzien van productie en montage. 

 

2.       Alleen levering uitstellen

Wat ook mogelijk is, is dat de lichtlijnen voor u conform eerdere afspraak geproduceerd worden. Mocht u niet de mogelijkheid hebben om de goederen in ontvangst te nemen, bieden wij u aan de materialen kosteloos voor u op te slaan. Wij zenden u dan wel alvast de factuur ter betaling. U bent dan gegarandeerd van snelle levering van de materialen. De montage wordt vervolgens, zoals hierboven vermeld, opnieuw ingepland. 

 

Tot slot, laten we met z’n allen ervan uitgaan dat de juiste maatregelen zijn genomen zodat aan deze situatie zo spoedig mogelijk een einde komt. Wij wensen u voor de komende tijd veel sterkte en een goede gezondheid toe.  

>

+