456

Het kabinet wil bedrijven stimuleren om tijdens deze coronacrisis te blijven investeren en heeft een nieuwe investeringskorting in het leven geroepen; de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). Ook op ledverlichting is deze regeling van toepassing. Het is een tijdelijke regeling waarvoor in totaal € 4 miljard beschikbaar is. Bedrijven kunnen de kosten voor investeringen verrekenen met loonheffing.

 

Welke bedrijven kunnen van de BIK profiteren? Bedrijven die vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting verschuldigd zijn en loonheffing voor personeel afdragen. 

 

Hoe werkt de regeling?
De korting geldt voor nieuwe investeringen in bedrijfsmiddelen die vanaf 1 januari 2021 zijn gedaan. Daarnaast moet de investeringsbeslissing zijn genomen na 1 oktober 2020, volledig zijn betaald in 2021 of 2022 en binnen zes maanden na die betaling in gebruik zijn genomen.

  • Bij investeringen tot € 5 miljoen per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 3,9% van het investeringsbedrag
  • Bij investeringen boven € 5 miljoen per kalenderjaar krijgen bedrijven een korting van 1,8% van het investeringsbedrag
  • Voor alle aanvragen geldt daarnaast een ondergrens van € 1.500 per bedrijfsmiddel en € 20.000 per aanvraag en een maximum van 4 aanvragen per jaar

Na 31 december 2022 houdt de regeling op met bestaan. Deze regeling is ook geldig voor investeringen in verlichting!

 

 

 

BIK in combinatie met bestaande subsidieregelingen

Het is goed om te weten dat de BIK samen gaat met de bestaande stimuleringsmaatregelen zoals KIA, EIA, MIA en VAMIL. Vanaf 1 september 2021 kunnen bedrijven een aanvraag voor deze regeling bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) doen, al geldt deze dus al wel voor investeringen vanaf 1 januari 2021.

 

Weten wat de BIK voor je bedrijf betekent? Neem een kijkje op de website van Rijksoverheid.  

 

>

+